Chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn tham dự đại lễ dâng y casa trai tăng 

Trân trọng kính mời quý phật tử thân thương. Ngày 18 và 19/7/al quý mẹo, nhằm ngày 2 và 3 /9/2023 về Chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn tham dự đại lễ dâng y casa trai tăng  pháp đàn chẩn tế cúng dường 100 vị và phát quà cho bà con khó khăn 500 phần

Quý phật tử ơi ai rảnh nhín thời gian về dự lễ và hùn phước với thầy nhé

Leave Comments

0918 141 043
0359626353