Huệ Nhẫn và Hội CTĐ Minh Duyên phát 650 phần quà cho quý sư và bà con xã tân hòa

Đã hoàn thành phát 650 phần quà cho quý sư và bà con Xã Tân Hòa ( quý sư 250p + bà con nghèo 400p ) . Huệ Nhẫn và hội CTĐ Minh Duyên xin tri ân quý MTQ ân nhân quý phật tử đã trợ duyên góp quà hùn phước . Kính chúc quý ân nhân sức và thành đạt . Cảm ơn quý lãnh đạo hội CTĐ TX phú mỹ . UBND, UBMTTQ xã tân hòa và phường tân phước đã tạo điều kiện thuận lợi giúp hội hoàn thành trách nhiệm

Leave Comments

0918 141 043
0359626353